Branches

Head Office

Newroad, Pokhara Lekhnath-9, Kaski
Phone: 061-531145, 541135,541136, 541137
Fax: 061-531610
Post Box No : 470   
Email : info@pokharafinance.com.np
URL: www.pokharafinance.com.np

Micro Credit Department

Nayabazar, Pokhara Lekhnath-9, Kaski
Phone: 061-520096
Contact: Mr. Shiva Adhikari

Sabhagriha Branch

Sabahagriha Chowk,Pokhara Lekhnath-8, Kaski
Phone: 061-539323,540075
Fax: 061-539324 
Contact : Ms. Bijaya K.C.

Sundhara Branch

Sundhara, Kathmandu-11   
Phone: 01-4262647, 01-4249767 
Fax: 01-4252113 
Post Box No: 7506
Contact : Mr. Narayan Prasad Sapkota

Bhimkalipatan Branch

Bhimkalipatan, Bagar, Pokhara Lekhnath-1, Kaski
Phone: 061-538009 
Fax: 061-526751
Contact : Mr. Anand Rana Magar

Nayapul Branch

Nayapul, Annapurna-5, Kaski
Phone: 061-502090, 622744, 622745
Contact: Mr. Milan Gurung

Dumre Branch

Dumre Bazar, Bandipur-1, Tanahun
Phone: 065-580388, 580389
Contact: Mr. Dor Bahadur Shrestha

Kundahar Branch

Kundahar, Pokhara Lekhnath-14, Kaski
Phone: 061-501045​, 501145​​
Fax: 061-501150​
Contact: Mr. Yubraj Bohora

Rambachha Branch

Rambachha, Walling-1, Syangja
Phone : 
063-440732 , 440733
Contact: Mr. Ramesh Prasad Poudel

Lekhnath Branch

Adarshachowk, Pokhara Lekhnath-29, Kaski
Phone:
061-561812
Fax: 061-561813
Contact: Mr. Om Prakash Giri

Birauta Branch

Birauta, Pokhara Lekhnath-17
Phone : 
061-467460, 467461
Contact: Ms. Samin Gurung

Lahachowk Branch

Lahachowk, Machhapuchhre-4, Kaski
Phone : 
061-620135, 620888
Contact: Mr. Subash Subedi