News & Events : मोतीबिन्दु उपचारका लागि पोखरा फाइनान्सको सहयोग