Notices

बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-०४-२८)

सूची दर्ता गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना - आ.व. २०७७/७८

बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ( २०७७-०३-०१)

मिति २०७७ जेठ ३२ गते, आइतबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

मिति २०७७ जेठ ३० गते, शुक्रबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

मिति २०७७ जेठ २९ गते, बिहीबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

मिति २०७७ जेठ २८ गते, बुधबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

मिति २०७७ जेठ २७ गते, मंगलबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना

मिति २०७७ जेठ २६ गते, सोमबार बैकिङ्ग सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना