Notices

पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक समुहको शेयर खरिद गर्न चाहनु हुने संस्थापक समुहको शेयरधनीहरुका नाममा जारी गरिएको ३५ दिने सुचना - २०७८/०३/२७

घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना (२०७८-०३-१७ )

Vacancy Announcement (2078-03-17)

सूची दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना-आ.व. २०७८/०७९

सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना आ.व. २०७८/०७९

पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक समुहको शेयर खरिद गर्न चाहनु हुने संस्थापक समुहको शेयरधनीहरुका नाममा जारी गरिएको ३५ दिने सुचना

बैकिड्ड सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी ग्राहक महानुभावहरुलाई जरुरी सूचना ।।। (२०७८-०३-०८)

बैकिड्ड सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी ग्राहक महानुभावहरुलाई जरुरी सूचना ।।। (२०७८-०३-०७)

बैकिड्ड सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी ग्राहक महानुभावहरुलाई जरुरी सूचना ।।। (२०७८-०३-०६)

बैकिड्ड सेवा तथा काउण्टर सञ्चालन सम्बन्धी ग्राहक महानुभावहरुलाई जरुरी सूचना ।।। (२०७८-०३-०४)