Notice : सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना