CSR Activity: १ दिने निःशुल्क आँखा शिविर सम्बन्धी सूचना (ठाँटीपोखरी,पालुङ्गटार-५, गोरखा )